Kontakt   Skriv ut   English  


Rydbergs Källare

Varje onsdag har Fysicums egen gemytliga studentpub öppet i källaren på L-huset. Vi serverar endast föreningens medlemmar, från kl 20.00.

 

När seminarier anordnas i samband med puben startar dessa 19.00.

Datum för höstens novishpub i anslutning till läsårets start diskuteras. Information kommer att sättas upp på Fysicum

 

Se även Rydbergs sida på Facebook.

 

Handlingar
Föredragningslista
Bilagor
P5 Stadgerevidering
P7 Verksamhetsberättelse 07/08
P9-11 Reglemente, Alkoholpolicy, Handlingplan för ansvarsfull alkoholhantering
P12 Verksamhetsplan 08/09

Aktuellt & Meddelanden
Introduktionsmöten
Hitta bostad
Lunds universitet