Kontakt   Skriv ut   English  


Information om Studentkårer etc

Från och med hösten 2010 är det frivilligt att vara med i studentkårer och nationer, men vi på Fysik i Lund rekommenderar att du ändå blir medlem. Det är en fantastisk upplevelse att studera på ett brett universitet som Lunds och en av de finaste delarna är att träffa kollegor från många olika områden. Det är också viktigt att komma ihåg att studentkårerna är nyckeln för att effektivt påverka din studiesituation, medan nationerna står för en stor del av den sociala verksamheten i Lund

Din kår, då du läser fysik, är LUNA - Lunds Universitets NAturvetarkårs - här hittar du information för novischer (dvs nybörjare) vid universitetet:

> Information om LUNA

LUNA ger även ut ett novischhäfte inför terminsstarten.

> Novischhäfte HT 2013

Oavsett vilken kår och nation du blir medlem i, så blir du också medlem i paraplyorganisationen StudentLund. Här hittar du information:

> StudentLund

Aktuellt & Meddelanden
Introduktionsmöten
Hitta bostad
Lunds universitet