Kontakt   Skriv ut   English  


Introduktionsmöten

Varje kurs och program har ett obligatoriskt introduktionsmöte. Vid frånvaro kan du komma att strykas från din utbildningsplats. Om du har särskilda skäl att frånvara skall detta meddelas till vår utbildningsadministratör, Mikael Antic, på tel 046-222 77 21, eller e-mail Mikael.Antic (a) fysik.lu.se.

 

Introduktionsmöten för program HT 2014:

Naturvetenskapligt kandidatprogram

Måndagen den 1 september, klockan 9.15 i sal A, Sölvegatan 14C

 

Mastersprogram i fysik

Måndagen den 1 september, klockan 8.15 i sal D, Sölvegatan 14C

 

Introduktionsmöten till grundkurser HT 2014:

FYSA11, Fysik 1: Allmän fysik, 30 hp

Måndagen den 1 september, klockan 9.15 i sal A, Sölvegatan 14C

 

FYSA21, Fysik 2: Naturvetenskapliga tankeverktyg, 30 hp och

FYSB01, Introduktion till kvantmekanik, 7.5 hp och

FYSB02, Kvantmekanik och beräkningar, 15 hp

Måndagen den 1 september, klockan 13.15 i sal A, Sölvegatan 14C

 

FYSC01, Fysik 3: Kvantfysik, 30 hp och

FYSC11, Atom- och molekylfysik, 7,5 hp

FYSC12, Kärnfysik och reaktorer, 7,5 hp

FYSC13, Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp och

FYSC14, Partikelfysik och acceleratorer, 7,5 hp

Måndagen den 1 september, klockan 10.15 i sal D, Sölvegatan 14C

 

Samtliga introduktionsmöten:

> Introduktionsmöten i fysik, astronomi, teoretisk fysik, samt synkrotronjusbaserad vetenskap - HT 2014

(updaterad 2014-08-18)

Aktuellt & Meddelanden
Introduktionsmöten
Hitta bostad
Lunds universitet