Kontakt   Skriv ut   English  


Introduktionsmöten

Varje kurs har ett obligatoriskt introduktionsmöte. Du måste anmäla förhinder om du inte kan delta i det.

 

Introduktionsmöten för program VT 2014:

 

Naturvetenskapligt kandidatprogram

Måndagen den 20 januari, klockan 9.15 i sal A, Sölvegatan 14C

 

Mastersprogram i fysik

Måndagen den 20 januari, klockan 8.15 i sal L218, Sölvegatan 14C

 

Introduktionsmöten till grundkurser VT 2014:

 

FYSA11, Fysik 1: Allmän fysik, 30 hp

Måndagen den 20 januari, klockan 9.15 i sal A, Sölvegatan 14C

 

FYSA21, Fysik 2: Naturvetenskapliga tankeverktyg, 30 hp och

FYSB01, Introduktion till kvantmekanik, 7.5 hp och

FYSB02, Kvantmekanik och beräkningar, 15 hp

Måndagen den 20 januari, klockan 13.15 i sal D, Sölvegatan 14C

 

FYSC01, Fysik 3: Kvantfysik, 30 hp och

FYSC11, Atom- och molekylfysik, 7,5 hp

FYSC12, Kärnfysik och reaktorer, 7,5 hp

FYSC13, Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp och

FYSC14, Partikelfysik och acceleratorer, 7,5 hp

Måndagen den 20 januari, klockan 13.15 i sal A, Sölvegatan 14C

 

Samtliga introduktionsmöten:

 

> Introduktionsmöten i fysik, astronomi, teoretisk fysik, samt synkrotronjusbaserad vetenskap - VT 2014

(updaterad 2014-03-17)

Aktuellt & Meddelanden
Introduktionsmöten
Hitta bostad
Lunds universitet